Genel Şartlar

Madde-1 Mürâcât

 1. Üye olmak isteyen kişi genel şartları okuduktan sonra (Bon pour acceptation) yani okudum kabullendim yazısını el yazıyla yazıp imzaladıktan sonra istenilen belgelerle beraber seçmiş olduğu tercih karşılığı ödemeyi. La Voie Eternelle adına yazarak adresimize göndermelidir.
 2. Bu sözleşme bütün ülkeler için geçerlidir.
 3. Fona yeni müracatta yaş sınırı 74 çocukların ise 21 yaş’dır.
 4. Kayıt ücreti peşin alınır.
 5. Yıllık sigorta ücreti olarak Aile 65 euro / Şahıs 35 euro / +64 yaşı şahıs 90 euro ve eski üye ise 65 euro öder. 65 yaşından itibaren yeni üye olan şahıslardan bir kereye mahsus kayıt esnasında 800 euro (sekizyüz euro) karı- koca olarak ise 1000 euro (bin euro) giriş ücreti alınır. Bu ödeme 1 veya 4 taksitle olabilir.

Madde-2 Oturma izni olmayanlar

 • Fransa’da oturma kartı olmayan kişilerde fona üye olabilirler.

Madde-3 Üyeliğin yürürlülüğe girişi

 1. Posta ile gelen üyelik başvuru dosyası alındıktan 7 gün sonra yürürlüğe girer. Büromuzda başvuranlar ise, üyeliği ertesi gün başlar.
 2. Formül değişikliğinde bekleme süresi uygulanmaz.

Madde-4 Eski üyenin yaş sınırı

 1. Çocuklar 21 yaşına kadar geçerlidir.
 2. Büyükler 64 yaşına kadar geçerlidir.

Madde-5 Yaş sınırını dolduran üye ne yapmalı?

 1. 21 yaşına giren aile bireyi şahıs formülüne kaydını yaptırıp üyeliği yıllık 35 euro olarak devam eder.
 2. 65 yaşına giren eski üye +64 formülüne kaydını yaptırıp üyeliği yıllık 90 euro yerine 65 euro’dan devam eder.

Madde-6 Vefaâtı bildirmek

 1. Üye’nin vefaatını ailesi veya yakınları mutlaka La Voie Eternelle cenaze fonuna bildirmelidirler. Cenaze işlemleri fonumuzun sözleşmeli çalıştığı firma tarafından yapılır. Fon’un bilgisi dışında yapılan tüm işlerde. La Voie Eternelle cenaze fonu sorumlu değildir ve hiç bir ödeme mecburiyeti yoktur.
 2. Sahipsiz kalan üyenin cenazesini La Voie Eternelle defin yapmaya yetkilidir.

Madde-7 Fransa’da vefaât etme durumunda cenaze fonu’nun karşıladığı masraflar

 1. Devlet otoritelerinde yapılacak tüm resmii işlemler, konsolosluk, havaalanı, gümrük polisi, kargo.
 2. Uluslararası normlarına uygun tabut
 3. Gasil malzemesi, techiz ve tekfin masrafı
 4. Evden özel morga nakil (700 euro’ya kadar) karşılanır.
 5. Morg ücreti (800 euro’ya kadar) karşılanır.
 6. Defin yerine veya Fransa içi havaalanına kadar taşıma masrafı
 7. Fransa içi mezar eşme masrafı
 8. Polis mühür vergisi, defin vergisi ve tabutlamadan önce ve sonraki vergiler
 9. Havaalanı kargo masrafı
 10. Fransa’da 10 yıllık mezar kira bedeli (500 euro’ya kadar) karşılanır.
 11. Madde-1’den Madde-10’na kadar yapılan masrafların sınırı 6 bin euro’dur
 12. Bir kişilik refakatçı bileti (700 euro’ya kadar) karşılanır.
 13. üç yılını doldurmuş 13 ila 64 yaş arası üyenin vefaatında, ailesine 900 euro mâli yardım yapılır. 13 yaşın altında vefaat eden çocuklar için aile bu yardıma tabi değildir. üç yılını doldurmuş 65 yaşında üyenin vefaatında ise, ailesine 500 euro mâli yardım yapılır.

Madde-8 Fransa dışı vefaât’ta

 1. Üyemiz Fransa ve kendi ülkesi haricinde bir başka ülkede vefaât ederse La Voie Eternelle cenaze fonu bilgisinin dahilinde yerel bir firma tarafından cenazenin nakil veya defin işlemleri yapılır.
 2. Böyle bir durumda ölüm belgesi ve fatura ibrazı şartı ile 6 bin euro’ya kadar ödenir. Sahte belge ile çıkar elde etmek isteyen kişiler hakkında adli soruşturma açılır.
 3. Üyemizin kendi ülkesinde vefât etmesi durumunda, aile’nin vefât belgesini ibraz ederek eşine veya mirasçılarına 2 bin euro mâli yardım yapılır. 65 yaşından sonra kayıt olmuş üyenin vefâtında ise aile’ye 800 euro mâli yardım yapılır.

Madde-9 Cenaze fonu’nun karşılamadığı masraflar

 1. Mezar taşı ve mezar içi beton kafes (caveau)
 2. Lüks tabutlar (aile lüks tabutu ve kargo’da doğabilecek ağırlık farkını kendisi karşılar)
 3. Hastane veya kliniğin morgunda bulunan mevta’yı keyfi olarak özel bir morga nakli ve günlük masrafı
 4. Özel olarak cesedi ilaçlama, makyaj veya mumyalama masrafı
 5. Mezar taşı ve tabut aksesuarları
 6. Vefaat’tan 6 ay sonra cenaze masrafı veya mali yardım talebi kabul edilmez.

Madde-10 Medeni hallerdeki değişiklikler

 • Üyemiz, adres, evlilik, doğum, boşanma, gibi medeni hallerdeki değişikliği 30 gün içinde bildirmek durumundadır aksi halde doğacak sıkıntılardan cenaze fon’u sorumlu değildir.

Madde-11  Tahsilât kuralı

 1. Ödenen yıllık ücret 1 ocak - 31 aralık arası için geçerlidir.
 2. Ödenmesi gereken yıllık tahsilat mektubu kasım ay’ında gönderilir 31 aralık tarihine kadar ödemesini yapmayanın üyeliği bir ocak itibariyle iptal edilir.
 3. Kaybolan ödeme ve mektuplardan fonumuz sorumlu değildir.

Madde-12  Sözleşmenin iptâli

 1. 30 gün’den sonra dosyanın iptalini isteyen üye’ye ödediği ücret iade edilmez.
 2. Yıllık tahsilatın ödenmemesi durumunda üyelik doğal olarak geçersiz sayılır.
 3. Cenaze fon’un ile üye arasında bir antlaşmazlık durumunda cenaze fonu tek taraflı sözleşmeyi fesh etme yetkisine sahiptir.
 4. 30 gün içinde dosyanın iptalini isteyen kişiden 20 euro işlem ücreti kesilir.

Madde-13  Ölüm sebebi ile ilgili olan özel durumlar

Aşağıdaki durumlarda fonumuz hiçbir şekilde masrafları karşılamaz ve ödeme yapmaz.

 1. Giriş tarihinden 190 gün içinde gerçekleşen ölümler (trafik veya iş kazası hariç)
 2. İki yılı doldurmadan intihar edenler
 3. Ehliyet gerektiren motorlu veya motorsuz araç kullanımında yapılan kaza sonucu ölüm.
 4. Doğal afetlerde
 5. Savaş durumunda
 6. Ülkede ve uluslararasında çıkan salgın hastalıklarda, La Voie Eternelle cenaze fonu kasasındaki maddi imkanlar dahilinde yardımcı olur, şayet bütün kasadaki para yetersiz kaldığında masraflar üyeler arasında taksim edilir ihtiyaca görede dayanışma için ek ödenek istenebilir.
 7. Giriş tarihinden 215 günü doldurmadan ölü doğan bebek.
 8. Giriş tarihinden 215 gün sonra doğan ve 90 günü doldurmadan ölen bebek
 9. Giriş tarihinden 215 günü doldurmadan doğum anında vefaât eden annenin.